Nov10

Palatka Bluegrass Festival

Palatka, FL, Palatka, FL